Aktivno učestvovanje delegata? Kako da kreirate takve događaje?

aktivno učestvovanje delegata na događajimaZa uspešan događaj nije dovoljno da se samo pojavi planiran broj učesnika. Učestvovanje delegata, njihova angažovanost i uključenost pre, tokom događaja i nakon  njega, utiču suštinski na uspeh događaja.

Zašto?

Aktivnost i učestvovanje delegata dovodi do zanimljivije dinamike, toka i sadržaja događaja. Samim tim događaj je usklađen sa potrebama delegata, obzirom da ga oni svojom aktivnošću usmeravaju u pravcu koji im najviše odgovara. Sve ovo dovodi do zadovoljstva kako učesnika tako i organizatora.

Statistike su pokazale da prosečan poslovan čovek godišnje prisustvuje na bar 5 događaja. Onih na kojima je samo pasivno prisustvovao se verovatno ni ne seća. Ili nema osećaj da je taj događaj za njega značajan. Usled prenatrpanog rasporeda, sve se strože bira na kojim događajima će se prisustvovati.

Delegati se poistovećuju sa događajem i njegovim uspehom, kada su uključeni i direktno ili indirektno angažovani na njemu. Rezultat toga je kreirana želja i strast delegata za uspehom samog događaja, koji oni vide i kao sopstveni uspeh. Što i jeste.

Stoga je na organizatorima da se potrude da učesnike uključe i angažuju u sam događaj, da se osete da su deo njega i da, čak, učestvuju u njegovom kreiranju. Široka upotreba društvenih mreža otvara mogućnosti za popularizaciju i promociju događaja, na način da učesnici mogu deliti informacije vezano za pre, tokom, kao i nakon njega.

Angažovanje delegata pre događaja može da se odvija u vidu anketiranja učesnika vezano za predloge predavača koje bi želeli da čuju, teme koje ih zanimaju, koji oblik društvenih evenata nakon glavnog događaja bi najviše voleli, generalna očekivanja, itd. Anketiranje može da se vrši putem društvenih mreža, putem mejla, onlajn anketa ili direktnim kontaktom.

Osnovni posao predavača, ukoliko je edukacija u pitanju, je da učesnicima održi pažnju tokom predavanja, što u današnje vreme nije lak posao s obzirom na to da se delegati, nesvesno, većinom odlučuju da budu pasivni slušaoci. Pažnja učesnika je najveća na početku i na kraju predavanja, dok u toku predavanja koncentracija učesnika opada.

 

U nastavku slede neke od tehnika koje vrhunski predavači koriste da bi održali pažnju učesnicima.

uključite delegate u događaj

1. Postavljanje pitanja.

Interesantno je da ljudi pamte samo 30% od onoga što čuju, ali zapamte čak 85% pitanja koja im se postave, uključujući i retorička pitanja.

2. Podsticanje uzimanja beleški.

Hvatanje beleški je jedan od načina koji održava pažnju učesnicima, naročito ukoliko koriste slike i ključne reči.

3. Aktivnost.

Jedan od načina koji održavaju pažnju a istovremeno su učesnicima i najzanimljiviji je organizovanje igrica ili raznih aktivnosti u toku predavanja. Interesantno je objašnjenje hemijskih procesa koji se odvijaju u telu. Učestvovanje u aktivnostima ubrzava se rad srca, koje usled toga šalje više krvi u mozak, što utiče na veću koncentraciju.

4. Korišćenje analogija i metafora.

Ukoliko su teme složene poželjno je koristiti metafore ili analogije, kako bi učesnici lakše zapamtili ono o čemu se priča.

5. Završavanje na vreme.

Poželjno je uvek završiti prezentaciju na vreme ili malo ranije. Budite kratki i jasni!

 

Tokom događaja, delegate možete uključiti i na sledeće načine:

Kako uključiti delegate u događaj?Ankete na licu mesta.

Sprovođenjem ankete u toku događaja učesnici se angažuju, a ukoliko se na licu mesta objave rezultati, dodatno otrivaju mišljenja ostalih učesnika, što dalje može preći u diskusiju. Današnja tehnologija je u mnogome olakšala sprovođenje ankete na licu mesta.

Podela učesnika u timove.

Podela učesnika u timove omogućava njihovo zbližavanje i direktno učestvovanje i angažovanje u smišljanju naziva tima, u nekoj diskusiji, razradi projekta, rešavanje zadataka, studija slučaja i sl.

Grafit table.

Kreativnost učesnika možete podstaći postavljanjem velike table za pisanje kredom ili markerima. Možete učesnicima tražiti da ostave poruku, nacrtaju nešto, postave fotografije, itd.

angažovanje učesnika dovodi do pozitivnog feedback-aPecha Kucha.

Pecha Kucha 20×20 (20 slajdova, po 20 sekundi za svaki) predstavlja način prezentovanja na što konkretniji i koncizniji način, kako bi pažnja učesnika bila visoka. U ovakvom stilu prezentovanja najčešće učestvuje više učesnika-predavača kao i različite teme, koje se smenjuju.

Bitna stavka pri odabiru mesta događaja je i mesto namenjeno za kafe pauze. Preporučuje se da to bude lounge prostor sa opuštenom atmosferom, gde će se učesnici osećati prijatno. Preporučljivo je da ovakvi prostori imaju besplatan wi-fi pristup.

Za učvršćivanje veza uspostavljenih pre i tokom događaja, nakon događaja je u večini slučajeva praksa da se organizuju offsite događaji u vidu žurki, happy hours zabave, razgledanja grada i sl. Fokus je na zabavi učesnika.

Sve u svemu, aktivnost i angažovanje učesnika dovodi do pozitivnog feedback-a i ukupnog doživljaja i uspešnog događaja.

Autor: Miona Milić

* celokupan članak je prvo objavljen na www.SEEbtm.com

#kongresniturizam
#SEEmice

Podeli: