Mobilne aplikacije za događaje

Organizacija događaja je poslednjih godina postala bitan segment svake kompanije. Sve više pažnje se posvećuje analizi podataka prilikom organizovanja nekog događaja, uloženim budžetima, privlačenjem delegata, agendi događaja i sl. Kako bi ispunili sve zahteve, planove i očekivanja, kompanije prilikom organizacije događaja koriste odgovarajuću tehnologiju.

promoted-textRazvoj tehnologije omogućio je i razvoj mobilnih aplikacija koje se koriste prilikom organizacije događaja.

Mogućnosti koje ove aplikacije pružaju su razne. Najuobičajne su aplikacije koje omogućavaju registraciju učesnika i daju pregled agende nekog događaja, biografije predavača, detaljnije informacije o sesijama, i sl.

Posebna prednost mobilnih aplikacija je što pružaju informacije u realnom vremenu, stoga se sve eventualne promene i dešavanja mogu pratiti svakog trenutka.

Aplikacije su pogodne i za promociju sponzora ili partnera nekog događaja, kao i za dalje deljenje informacija putem društvenih mreža sa #hashtagom događaja.

Sa druge strane, organizatori događaja imaju uvid u analitiku korišćenja aplikacije od strane delegata, što u mnogome može poboljšati samu organizaciju i uspešnost događaja, a sponzorima konkretne rezultate izloženosti njihovog brenda na događaju.

Kako se velika pažnja usmerava na zaštitu životne sredine, ovaj vid paperless događaja, na pravi način podržava filozofiju “zelenih događaja”.

Pregled vodećih provajdera mobilnih aplikacija:

DoubleDutch (www.doubledutch.me) izdvajamo kao primer aplikacije koja u realnom vremenu vrši prikupljanje podataka nekog događaja.

Organizatori se oslanjaju na ovu aplikaciju kako bi unapredili događaj u realnom vremenu. Osnovni benefit pomenute aplikacije je olakšana komunikacija delegata na samom događaju. Moguće je skeniranje propusnica u okviru same aplikacije (in-app).

Event Mobi (www.eventmobi.com) se izdvaja kao aplikacija koja je namenski napravljena za određeni događaj.

Aplikacija organizatorima nudi “drag and drop” sistem kreiranja stranica. Event Mobi se sastoji od predefinisanih segmenata za sponzore, “private chat” za učesnike, sačuvane beleške, utiske, ankete, pitanja za govornike, kao i još mnogo drugih opcija.

Quick Mobile (www.quickmobile.com) izdvaja se po kreiranju utisaka sa nekog događaja.

Razlikujemo tri vrste ove aplikacije i to MobileEvent, aplikacija za događaje svih veličina (sastanci, sajmovi, konferencije, i sl.), zatim MediaPlanner, aplikacija za planiranje višestrukih skupova, kao i MobileVenue, aplikacija koja delegatima pruža ugodniji boravak i uživanje na nekom događaju, putem niza alatki vezano za događaj.

Cvent (www.cvent.com) pogodna je za online registracije, izbor mesta gde se događaj održava kao i za samu organizaciju događaja.

quickmobile1Aplikacija se sastoji od preko 137.000 aktivnih korisnika ovog sistema. Osnovni benefit aplikacije je integrisanost svih segmenata događaja u jednu aplikaciju.

CrownCompass od Cventa nudi mobilnu aplikaciju za konferencije, sastanke, poslovne sajmove i skupove. Cvent je kreirao alatke koje se koriste na licu mesta, kao što su Social Wall – aktivno učestvovanje delegate ili OnArrival – koji se koristi za regostraciju po dolasku.

EventBoard (www.eventboardmobile.com) organizatorima događaja pruža kreiranje interaktivnog kataloga kao i mape.

Aplikacija ima mogućnost kreiranja online zajednica za učesnike konferencije, kao i razne mogućnosti za govornike, sponzore i partnere. Aplikacija funkcioniše u realnom vremenu.


Autor: Miona Milić

* celokupan članak je prvo objavljen na www.SEEbtm.com

#kongresniturizam
#SEEmice

Podeli: