Tag Archives: aplikacija

o-HAPPY-WOMEN-facebook

Mobilne aplikacije za događaje

Organizacija događaja je poslednjih godina postala bitan segment svake kompanije. Sve više pažnje se posvećuje analizi podataka prilikom organizovanja nekog događaja, uloženim budžetima, privlačenjem delegata, agendi događaja i sl. Kako bi ispunili sve zahteve, planove i očekivanja, kompanije prilikom organizacije događaja koriste odgovarajuću tehnologiju. Razvoj tehnologije omogućio je i razvoj mobilnih aplikacija koje se koriste

Read More