Tag Archives: trendovi

bigstock-Tablet-computer-and-financial-44427397

Trendovi organizacije događaja za 2015. godinu              

Sa godišnjim rastom događaja od 39% i ukupnog budžeta od 32%, sektor kongresnog turizma jugoistočne Evrope beleži pozitivan trend. Istraživanja pokazuju da su najzastupljeniji događaji za do 150 učesnika, organizovani u zemlji gde se nalazi sedište kompanije. Zanimljivo je da čak 24% događaja se organizuje u susednim zemljama one zemlje u kojoj se nalazi sedište

Read More

tweet wall

Trendovi na konferencijama i seminarima

Ukoliko organizujete konferenciju ili seminar, svakako želite da ostavite utisak događaja koji je u trendu i u skladu sa poslednjim trendovima. Takođe, ukoliko samo prisustvujete nekom događaju, svakako želite da ostavite utisak da ste VI u trendu i upućeni kako stvari funkcionišu na ovim događajima. To će vam dodatno ojačati samopouzdanje i uspešnost samog događaja.

Read More