Trendovi organizacije događaja za 2015. godinu              

bigstock-Tablet-computer-and-financial-44427397Sa godišnjim rastom događaja od 39% i ukupnog budžeta od 32%, sektor kongresnog turizma jugoistočne Evrope beleži pozitivan trend.

Istraživanja pokazuju da su najzastupljeniji događaji za do 150 učesnika, organizovani u zemlji gde se nalazi sedište kompanije.

Zanimljivo je da čak 24% događaja se organizuje u susednim zemljama one zemlje u kojoj se nalazi sedište kompanije.

 

Razvoj sektora kongresnog turizma jugoistočne Evrope je bio povod istraživanja koja su zajedno sproveli portal www.kongresniturizam.com i SEEbtm magazin, a vezano za trendove organizacije događaja u 2015. godini. Istraživanje je podrazumevalo navike i planove kompanija iz gotovo svih sektora privrede (farmaceutske industrije, IT sektor, građevinarstvo, vladine i nevladine organizacije, itd.) (grafik 1).

grafik-1

Broj događaja

Posečan broj događaja na godišnjem nivou, na osnovu istraživanja, je oko 10. Čak 42% kompanija, učesnika ankete, tokom 2014. godine je organizovalo do 15 događaja. Sa druge strane znatno je manji broj kompanija (18%) koji organizuju više od 15 događaja godišnje.

Zanimljivo je da polovina učesnika istraživanja (52%), smatra da se broj događaja koji se godišnje organizuje neće promeniti, dok 39% ispitanika očekuje povećanje godišnjeg broja događaja.

Vrsta događaja

Karakteristično za region je da su zastupljene razne vrste događaja od manjih, kao što su promocije, do većih kongresa.

Ipak, najčešće se organizuju treninzi, tim bildinzi, seminari, konferencije i sastanci, a najređe lansiranja proizvoda i promocije.

grafik-3

Mesto održavanja događaja

Rezultati istraživanja pokazuju da 64% kompanija organizuje događaje  u čitavoj zemlji gde se nalazi sedište kompanije, dok sa druge strane samo 18% kompanija organizuje događaje isključivo u gradu u kom se nalazi sedište kompanije. Pocenat kompanija koje organizuju događaje širom regiona je 24%, dok je ostatak rezervisan za one koji organizuju van granica regiona. Čak 85% kompanija se izjasnilo da očekuje sličan trend u 2015. godini, dok 15% smatraju da postoji potencijal da se organizacija događaja proširi i na zemlje regiona i sveta.

Broj učesnika

Broj učesnika na događajima je u proseku 50 delegata (35%), a zatim slede događaji za do 150 učesnika (26%). (grafik 5)

Procentualno, najmanji deo događaja zauzimaju veliki događaji od preko 300 učesnika (6%).

grafik-5

Vrsta i izbor prostora

Organizatori u regionu najviše koriste hotele za svoje događaje (88%), zatim event prostore (36%), kongresne centre (27%), restorane (24%), specijalne prostore (21%) i hotelske rizorte (18%).

Hoteli su najzastupljeniji i najčešći izbor organizatora događaja, čak 88%, a zatim slede event prostori sa (36%), kongresni centri (27%), restorani (24%), specijalni prostori (21%) i hotelski rizorti (18%).

grafik-7

Lično prethodno iskustvo i preporuka su presudni za donošenje odluke i izbor prostora.

Najčešći način za pretragu prostora za neki događaj je portal www.kongresniturizam.com. Takođe, samostalno pretraživanje interneta je još jedan od često korišćenih načina.  Pomoć agencija kompanije koriste u 12% slučajeva, kao i korišćenje booking.com i tripadvisor-a (grafik 7).

Budžet

Najveći broj učesnika istraživanja naveo je da ne zna tačno budžet koji kompanija izdvaja za organizaciju događaja. Godišnji budžet do 50000 eur ima 24% učesnika, a samo 9% je onih koji su se izjasnili da kompanija u kojoj rade ima budžet do 100.000 eur godišnje, dok je onih sa budžetom od preko 100.000 eur godišnje samo 3%.

Više od polovine učesnika istraživanja (58%) izjasnilo se da očekuju da budžet u 2015. godini ostane isti, dok 30% očekuje povećanje budžeta, a samo 9% predviđa smanjenje budžeta.


Autor: Miona Milić

* celokupan članak je prvo objavljen na www.SEEbtm.com

#kongresniturizam
#SEEmice

Podeli: