Dubrovnik

Dubrovnik

21.35 km²
42.641
+385 20
20000
GTM +1, GTM+2

Dalmacija

O DESTINACIJI

Dubrovnik i njegovo područje obuhvataju krajeve najjužnijeg dela Republike Hrvatske i njene pokrajine Dalmacije, od Neuma na zapadu, do Sutorine i Ponte Oštre na istoku. Sa severne strane ovo područje graniči sa Federacijom Bosne i Hercegovine, a sa istočne sa Republikom Crnom Gorom.Ovaj izduženi, relativno uski,priobalno kopneni pojas u podnožju krških dinarskih ogranaka i nevisokih planina proširuje se na istoku u manje krško Konavosko polje, pa obuhvata i planinu Sniježnicu s čitavom brdskom površinom i tu najdublje ulazi u kopneni deo. U drugom delu područja granična linija prema Hercegovini, a delomično i prema Crnoj Gori, ide vrhovima brda i ponegde dolazi na svega nekoliko stotina metara od mora (Duboka Ljuta). Grad Dubrovnik nalazi se pod zaštitom UNESCO-a.

KONGRESNI KAPACITETI

Dubrovnik je jedinstven grad, a njegov istorijski deo predstavlja idealno mesto za održavanje kongresa, poslovnih sastanaka ili podsticajnih putovanja. Hoteli koji se nalaze u Dubrovniku i profesionalnost zaposlenih koji u njima rade, su podjednako zaslužni za uspeh grada.Dubrovnik kao jedna od najposećenijih kongresnih destinacija Hrvatske u raspolaže sa hotelima visoke kategorije od kojih najveći kongresni kapaciete imaju Hotel Rixos Libertas i Radisson Blu Resort & Spa at Dubrovnik Sun Gardens.

NAJVEĆI KONGRESNI KAPACITET

Hotel Rixos Libertas / Dubrovnik, Hrvatska / Broj konferencijskih sala: 8 / Kapacitet najveće sale: 1.000 mesta

MEĐUNARODNI KONGRESI I KONFERENCIJE

61. ESCVS Kongres 2012, Dubrovnik (800-1.000 učesnika)2. EFCC - UEMS Kongres 2012, Dubrovnik (1.000 - 1.200 učesnika)21. Kongres Europskog društva za maksilofacijalnu hirurgiju 2012, Dubrovnik (1.400 učesnika)

MEĐUNARODNI SAJMOVI

10.Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva, 21. - 24.03.2013, Hotel Tirena, Dubrovnik